Pakej

Slider tiny 1

BEKAM SUNNAH (BEKAM DARAH) - 22 CUP

RM 150.00

Slider tiny 2

BEKAM INFRAMERAH 24 CUP

RM 180.00

Slider tiny 4

BEKAM SUNNAH (BEKAM DARAH) - 13 CUP

RM 100.00

Slider tiny 5

URUTAN BADAN - 1 JAM

RM 70.00

Slider tiny 3

BEKAM INFRAMERAH - 16 CUP

RM 130.00

Slider tiny 7

BEKAM SERI WAJAH - 8 CUP

RM 65.00

Slider tiny 6

BEKAM MIGRAIN - 7 CUP

RM 65.00

Slider tiny 9

BEKAM ANGIN / TANDUK / API - 17 CUP

RM 100.00

Slider tiny 8

BEKAM ANGIN / TANDUK / API - 11 CUP

RM 65.00

Slider tiny 10

BEKAM KAKI 14 CUP

RM 100.00

Slider tiny 11

LAIN-LAIN

RM 7.00

Lihat Kemudahan Spa Bekam Kami