Pakej

Slider tiny 1 rejuvenate sunnah

BEKAM SUNNAH (BEKAM DARAH) - 22 CUP

RM 150.00

Slider tiny 2 rejuvenate inframerah

BEKAM INFRAMERAH (BEKAM DARAH) - 24 CUP

RM 180.00

Slider tiny 3 rejuvenate double boxing

BEKAM DOUBLE BOXING (KANAN & KIRI) - 23 CUP

RM 150.00

Slider tiny 1 rejuvenate kering

BEKAM KERING (BEKAM KERING) – 21 CUP

RM 150.00

Slider tiny 2 rejuvenate double boxing

BEKAM DOUBLE BOXING (BEKAM KERING) KANAN & KIRI – 23 CUP

RM 100.00

Slider tiny 4 recharge sunnah

BEKAM SUNNAH (BEKAM DARAH) - 13 CUP

RM 100.00

Slider tiny 5 recharge inframerah

BEKAM INFRAMERAH ( BEKAM DARAH) – 16 CUP

RM 130.00

Slider tiny 6 recharge single boxing

BEKAM SINGLE BOXING (BEKAM DARAH) – 13 CUP

RM 100.00

Slider tiny 3 recharge kering

BEKAM KERING (BEKAM KERING) – 13 CUP

RM 100.00

Slider tiny 4 recharge single boxing

BEKAM SINGLE BOXING (BEKAM KERING) – 13 CUP

RM 80.00

Slider tiny 7 release migrain

BEKAM MIGRAIN (BEKAM DARAH) – POINT MIGRAIN 10 CUP

RM 88.00

Slider tiny 9 release kaki

BEKAM KAKI (BEKAM DARAH) – 14 CUP

RM 100.00

Slider tiny 5 release kaca

BEKAM KACA (BEKAM KERING) – 13 CUP

RM 100.00

Slider tiny 6 release tanduk

BEKAM TANDUK (BEKAM KERING) – 5 POINT BADAN

RM 100.00

Slider tiny 8 release seri wajah advance

BEKAM SERI WAJAH ADVANCE (BEKAM DARAH) – 8 CUP

RM 99.00

Slider tiny 10 urutan badan

URUTAN BADAN - 1 JAM

RM 80.00

Slider tiny 11 urutan aromaterapi

URUTAN AROMATERAPI - 1 JAM

RM 98.00

Lihat Kemudahan Spa Bekam Kami